Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Αποφάσεις της Γενικής Επιτρόπου με τις οποίες ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης εισαγωγικών (μόνο) δικογράφων κύριας και προσωρινής δικαστικής προστασίας, στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας«Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων» μέσω του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.»