Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ο φετινός εορτασμός της 43ης επετείου από την πτώση της Δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Χώρα μας σκιάζεται δυστυχώς από τις συνεχιζόμενες, άνευ προηγουμένου, επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

Από της θέσεως ταύτης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρχαιότερος Δικαστής της Χώρας και Πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εκπροσωπώντας το σύνολο της ελληνικής Δικαιοσύνης καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις παντελώς αδικαιολόγητες αυτές επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται, επιθέσεις, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά του Κράτους Δικαίου, θεμελιώδης πυλώνας του οποίου είναι η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, στη μείωση του κύρους της οποίας προδήλως αποβλέπουν.

Με άκριτες ενέργειες, λοιδωρίες, αδικαιολόγητους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς αλλά και προσβλητικούς για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης υπαινιγμούς περί δήθεν αρνήσεώς τους να εκπληρώσουν βασικές υποχρεώσεις τους επιχειρείται, κατά συστηματικό πλέον τρόπο, να κλονισθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Λησμονείται προφανώς ότι η Δύναμις της Δημοκρατίας μας συνίσταται στην αξιοπιστία των θεσμών της, αξιοπιστία, η οποία όμως υπονομεύεται από τέτοιου είδους ατυχείς ενέργειες.

Οι απρόκλητες αυτές επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της επιβάλλεται να παύσουν αμέσως για να μπει ένα τέλος στην απαράδεκτη και στείρα αυτή αντιπαράθεση μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Δικαιοσύνης.

Προς τούτο καλώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν την δέουσα αυτοσυγκράτηση πριν η ιδιαίτερα σοβαρή αυτή θεσμική κρίση που προκλήθηκε από τις επιθέσεις αυτές και οδήγησε στην θλιβερή αυτή αντιπαράθεση λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνική ειρήνη και συνοχή.

Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι το Σύνταγμά μας καθορίζει με σαφήνεια τον διακριτό ρόλο και τα όρια της δράσεως μιάς εκάστης των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, τα όργανα των οποίων οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά και μόνον στον θεσμικό ρόλο που τους επιφυλάσσει το ίδιο το Σύνταγμα.

Η Δικαιοσύνη σέβεται απολύτως τον θεσμικό ρόλο της νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας, απαιτεί όμως και τον ανάλογο σεβασμό του δικού της θεσμικού ρόλου.

Η Δικαιοσύνη απαντά στις ακρότητες μόνον δια της αψόγου επιτελέσεως από τους λειτουργούς της του υπηρεσιακού τους καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, τα Δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να μην εφαρμόζουν νόμο, το περιεχόμενο του οποίου είναι αντίθετο προς αυτό, η δε συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης – οι οποίες εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού Λαού – είναι υποχρεωτική.

Η Δικαιοσύνη όμως δεν διεκδικεί το αλάθητο των αποφάσεών της και όχι μόνον δεν αποκρούει, αλλά αντιθέτως επιδιώκει την καλοπροαίρετη επιστημονική κριτική των αποφάσεών της, η οποία αναμφισβήτητα συμβάλλει στην διαρκή βελτίωσή της.

Η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα είναι η εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσεως και των μνημονίων.

Είναι η εποχή της επικρατήσεως του οικονομικού επί του θεσμικού παράγοντος, η οποία έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και ιδίως του Κοινωνικού Κράτους, σε σημείο μάλιστα που η Δημοκρατία μας να κινδυνεύει πλέον να υποκύψει οριστικά σε ένα στυγνό ολοκληρωτισμό του οικονομισμού.

Η αποτελεσματική όμως αντιμετώπιση της κρίσεως αυτής προϋποθέτει την συμπαράταξη όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων της δημοκρατικής μας κοινωνίας και την ενίσχυση των βασικών θεσμών του Κράτους που την εκφράζουν.

Αποτελεί επομένως πρωταρχικό καθήκον όλων μας η ενίσχυση των βασικών θεσμών του Κράτους, που στηρίζουν και εκφράζουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και τον πνευματικό και ηθικό μας πολιτισμό.

Το Σύνταγμά μας ορίζει ότι οι δικαστές – στους οποίους επιβάλλει αυστηρή πολιτική ουδετερότητα – κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, υπόκεινται μόνον στο Σύνταγμα και τους συνάδοντες προς αυτό νόμους και δεν εξαρτώνται ούτε δέχονται οδηγίες από τα όργανα των δύο άλλων εξουσιών.

Συγχρόνως, το Σύνταγμά μας θεσπίζει τις κατάλληλες εγγυήσεις για την διασφάλιση της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών.

Η αξιοπιστία των θεσμών προκύπτει από την αξιοπιστία των προσώπων, τα οποία τους εκφράζουν, η δε ποιότης της δικαιοδοτικής λειτουργίας εξαρτάται από τους συγκεκριμένους φορείς της, τους δικαστές.

Η ανεξάρτητη όμως και αμερόληπτη άσκηση του δικαιοδοτικού έργου δεν εξασφαλίζεται μόνο με την θέσπιση των κατάλληλων εγγυήσεων, αλλά εξαρτάται κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα, αυτόν που βρίσκεται στην έδρα του Δικαστηρίου, τον δικαστή.

Εξαρτάται δηλαδή από το κατά πόσον αυτός διαθέτει η όχι ηυξημένο αίσθημα ευθύνης κατά την επιτέλεση του δικαστικού του καθήκοντος.

Ο δικαστής πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί ως τρίτο πρόσωπο, να δρα δηλαδή κατά τρόπο αντικειμενικό και ουδέτερο και να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους επηρεασμό, ακόμη και από εκείνον που προέρχεται από την ατομική του ιδιοσυγκρασία.

Οι δικαστές ούτε αντιπολιτεύονται ούτε όμως και συμπολιτεύονται. Οφείλουν και πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτεροι.

Για να είναι όμως σε θέση ο δικαστής να απομονώσει τους παράγοντες αυτούς επηρεασμού του, πρέπει να διαθέτει ήθος και σθένος δηλαδή την απαιτούμενη ψυχική δύναμη.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία πρέπει να συγκεντρώνει ο Δικαστής συνθέτουν την εικόνα του προς τα έξω, θεμελιώνουν το κύρος του και δικαιολογούν την ιδιαίτερη θέση στην οποία τον τοποθετεί το κοινό.

Βλέπετε όπως και να το κάνουμε το να είναι κάποιος δικαστής δεν είναι απλή υπόθεση.

Είναι απόφαση ζωής, αφού η ιδιότητα του δικαστή και η αναμενόμενη από αυτόν συμπεριφορά τον ακολουθούν όχι μόνο στην επαγγελματική του ζωή αλλά ακόμη και στην ιδιωτική του ζωή.

Τον ακολουθούν και μετά την υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, το ακριβές χρονικό σημείο της οποίας προσδιορίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα με απόλυτη σαφήνεια και κατά τρόπο ανεπίδεκτο αμφισβητήσεως.

Οφείλουμε τέλος να προειδοποιήσουμε ότι υπό τις παρούσες αμιγώς μνημονιακές συνθήκες θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο κάθε συνταγματικό πειραματισμό, ο οποίος θα οδηγούσε σε έλλειμμα δικαιοσύνης.

Φρονούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο τραγικό για τους Έλληνες από το να στερηθούν, δια της εισαγωγής αμφιβόλου λειτουργικότητος θεσμών, της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η οποία διασφαλίζεται πλήρως από το ισχύον Σύνταγμα και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Χώρας.

Το υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές για να αντιμετωπισθεί η κρίσις και η αποτελεσματική λειτουργία του εξασφαλίζεται πλήρως από την ανεξάρτητο Δικαιοσύνη, η οποία και το απαιτούμενο σθένος διαθέτει αλλά και την βούληση να πράξει ό,τι απαιτείται, όπως έχει άλλωστε αποδειχθεί με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τις σκέψεις αυτές καλώ όλους τους δικαστές, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού να συνεχίσουν απερίσπαστοι, αγνοώντας τις επιθέσεις, τις προσβολές και τους πάσης φύσεως επηρεασμούς να επιτελούν ,με νηφαλιότητα, σύνεση και αποφασιστικότητα το υπηρεσιακό τους καθήκον, εντείνοντας συνεχώς τις προσπάθειές τους για μία ταχύτερη και πιο ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης, έχοντας πάντοτε κατά νούν ότι η Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο για τον αδικούμενο πολίτη.


Αθήνα 24 Ιουλίου 2017
Νικόλαος Καρόλου Σακελλαρίου
Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ TONER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ


Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΔΣΔΔ 23,26 και 27-6-2017

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                              Αθήνα,   27  Ιουνίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

          Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις συνεδριάσεις του στις 23, 26 και 27 Ιουνίου 2017, αποφάσισε τα εξής:
Α. Προάγεται ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριος Κωστάκης, στο βαθμό του Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
     Β. Μετατίθεται από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ζαφειρούλα Βασιλάτη, λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της Σύμβουλο της Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα.
     Γ. Μετατίθενται ο Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Μηνάς Μηναδάκης από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων και η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης αιτήσεών τους.
     Δ. Μετατίθενται οι Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1   Αθανάσιος Κουτρίκης από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          2.  Μαρίνα Βάθη από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          3.  Απόστολος Ζήσης από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          4.  Αθανασία Σακκά από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          5.  Ιορδάνης Φωτιάδης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          6.  Μαρία Περιστέρη από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

     Ε. Προάγονται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Δημήτριος Ράϊκος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
          2.  Αλεξάνδρα Γεωργιλά στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          3.  Νικόλαος Σκαρβέλης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης
          4.  Ιάκωβος Βενετσανάκης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          5.  Μαρία Σελιτσάνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          6.  Μαρία Κουδουμνάκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          7.  Ιωάννης Λαμπρόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          8.  Σοφία Καπριδάκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          9.  Ζαχαρίας Λαμπρινός στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
       10.  Ελπίδα Ανδρονικάκη-Γουδή στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
       11.  Κωνσταντίνος Παππάς στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής

  ΣΤ. Μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1.  Αναστασία Αβραμοπούλου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          2.  Παύλος Ζαμπετίδης από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          3.Αναστασία Μόσχου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          4.  Αικατερίνη Σεραφείμη από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          5.  Μαρία Κοκοβίδου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          6.  Αικατερίνη Παπαμόσχου από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          7.  Ιωάννα Μιχαλάκη από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
          8.  Ελισάβετ Καγκαΐδου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          9.  Κωνσταντίνος Κουμπαρούλης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       10.  Διαμάντω Γεωργούλη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       11.  Φερενίκη Φλωράτου από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

  Ζ.    Προάγονται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Ανδρέας Ταγαράκης στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          2.  Ζαχαρούλα Μπόσδα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          3.  Σταματία Σιδηροπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
          4.  Σεβαστή Μελετλίδου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
          5.  Αναστάσιος Τσιλιμιγκάκης στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          6.  Σπυρίδων Γκερμότσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
          7.  Μαρία Βογιάζα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
          8.  Κωνσταντίνα Παπάζογλου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
          9.  Μαγδαληνή Μαργαρίτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       10.  Αυγή Μπούζη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
       11.  Θεοφανώ Ταραβίρα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
       12.  Μαρία Λαζαρίδου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       13.  Εμμανουήλ Λενέτης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       14.  Ασπασία Μάλλιαρη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       15.  Ευαγγελία Λιάγκα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       16.  Νεκταρία Γιακουμάκη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
       17.  Χριστίνα Φίλη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       18.  Γεώργιος Παπαναγιώτου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       19.  Ελένη Μαργαρίτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς
       20.  Δημήτριος Νικολόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       21.  Μαρία Ποταμίτη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
       22.  Ανδρέας Σταυρόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών
       23.  Κωνσταντίνος Υφαντής στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

     Η. Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων:
          1.  Μαρία Συμεωνίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Σοφιανός Μπέλλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Ευαγγελία Χαραλαμπίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          4.  Ιωάννης Μόκκας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών
          5.  Αναστασία Οικονόμου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          6.  Ιωάννης Σοβαντζόγλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
          7.  Ευγενία Παπαδοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          8.  Ιωάννα Καρακίτσιου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          9.  Σπυριδούλα Κιζιρίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       10.  Νικόλαος Πανταζής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       11.  Αριστέα Λακουμέντα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       12.  Αρτεμησία Δαρατσιανού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       13.  Κυριακή Καϊσίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       14.  Ελένη Παπαδάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       15.  Αλεξία Οικονομοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       16.  Βασιλική Παπαλαΐου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       17.  Άννα Κοντού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας


     Θ. Προάγονται οι παρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Ανάργυρος Μάρκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Στυλιανή Κανίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Τριαντάφυλλος Καπελάρης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
          4.  Αναστασία Τζόλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          5.  Λαμπρινή Φακίτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
          6.  Βασιλική-Άλκηστις Καλλίτση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης
          7.  Θεοδώρα Γκούφα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
          8.  Μαρία Τσεβαϊρίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης
          9.  Σαπφώ Σιώρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       10.  Άννα Μυρίλλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       11.  Αικατερίνη Τσαφούλη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
       12.  Έλλη-Γλυκερία Καλλιντέρη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
       13.  Στυλιανή Μάλλιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
       14.  Όλγα Πατένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
       15.  Αικατερίνη-Ελένη Βάντση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων
       16.  Κωνσταντίνος Ζουρνατζής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
       17.  Χρυσή Μουλλάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
       18.  Κυπριανή Νικολοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου
       19.  Νικόλαος Κωτάκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
       20.  Αναστασία-Μαρία Πρωτογήρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
       21.  Ασημίνα Μιχαλούτσου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
       22.  Γεώργιος-Διονύσιος Τσαπράζης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
       23.  Ιωάννα Θεοδωροπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

     Ι.Μετατίθεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Αναστασία Διδή λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της Ιωάννη-Δημήτριο Βάντση Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

     ΙΑ.    Μετατίθενται η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Βαλεντίνη Σόμπολου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και η Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Δέσποινα Μαυρομουστάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης, αιτήσεών τους

  ΙΒ.  Διορίζονται οι είκοσι ένας (21) απόφοιτοι της 22ης σειράς του Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
          1.  Γεωργία Πατσαρίκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          2.  Αικατερίνη Νάσιου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          3.  Παναγιώτα Φλώρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          4.  Ανατολή Κωνσταντινίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
          5.  Γεωργία Ταράτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          6.  Παύλος Ανθυμίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          7.  Χριστίνα Παπαγιώτα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          8.  Δήμητρα Ντισλίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
          9.  Αρχοντία Βρέττα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       10.  Χιόνα Μυλωνά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       11.  Χρήστος Μακρής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       12.  Στέφανος Κοκτσίδης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       13.  Αχιλλέας Μάμαλης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       14.  Αικατερίνη Πολυχρονάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
       15.  Νικόλαος Γκότσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       16.  Νεκτάριος Πίττας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       17.  Νικόλαος Νάσσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       18.  Γεώργιος Αριστόβουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       19.  Βασίλειος Σιαδήμας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       20.  Αγγελική Παυλοπούλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
       21.  Σοφία Παππά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών